Korps

 

Eksempel 1, kortdugnad:

Et korps med 25 musikanter må kjøpe inn 2 nye tubaer det neste året.

En kveldsinnsats hvor hver musikant selger 10 pakker i nabolaget, gir en inntekt på 25 000 kr.

Man gjør aktiviteten 2 ganger og tjener 50 000 kr.

 

Eksempel 2, kortdugnad:

Et stort korps med 80 medlemmer deltar annenhvert år på et større arrangement i utlandet.

Egenandelen ønskes redusert. Hvert medlem ofrer 1 ettermiddag i året (selger 10 pakker).

Årsinntekt: 80 000 kr. Disponibelt for redusert egenandel: 160 000 kr.

 

 

Dugnadspenger.no

For mer informasjon:

info@dugnadspenger.no

OneWeb 2012 © Copyright