Andre lag/foreninger

Dugnadspenger.no

 

Eksempel 1:

30 speidere skal på landsleir og de ønsker å finansiere deltakelsen med dugnadsinnsats.

Egenandelen er 60 000 kr. Dersom hver speider bruker 2 kvelder og selger 10 pakker med kort per kveld,

vil egenandelen være fullfinansiert.

 

 

Eksempel 2:

Et historielag med 20 medlemmer har behov for noen ekstra inntekter i forbindelse med utarbeidelse

av et nytt bind av bygdeboka. Laget planlegger og organiserer, slik at hvert medlem selger 20 pakker

med kort i løpet av året. Årsinntekt: 40 000 kr.

 

 

 

For mer informasjon:

 

info@dugnadspenger.no

OneWeb 2012 © Copyright