Kor

 

Eksempel 1:

Et kor med 30 sangere skal på korstevne i utlandet. Koret ønsker å finansiere reisen med dugnad.

Kostnadsrammen er 60 000 kr. Dersom hver kordeltaker bruker 2 kvelder og selger totalt 20 pakker kort hver

vil korturen være fullfinansiert.

 

Eksempel 2:

Et kor på 20 medlemmer ønsker å ha dette som en av hovedinntektskildene.

Planlegger og organiserer, slik at hvert medlem selger 20 pakker i året (2-4 kvelder totalt).

Årsinntekt: 40 000 kr.

 

 

 

 

 

 

Behov for penger til kortur, dirigent eller drift?

Tjen fra 12 500 kr. og oppover

Dugnadspenger.no

For mer informasjon:

 

info@dugnadspenger.no

OneWeb 2012 © Copyright